• Annonser

Ny ekologisk våtmark i Frescati

Bild lånad från bloggen i min studio, med den nya upplysta promenadvägen under konstruktion

Bild lånad från bloggen i min studio, med den nya upplysta promenadvägen under konstruktion

En ny våtmark växer just nu fram intill Naturens Hus.

Statens fastighetsverk som förvaltar marken i området, arbetar med att återskapa en våtmark i samarbete med Stockholms universitet. Tanken är att återskapa den fuktiga starrvall som tidigare fanns här, men som försvann när kanalen vid Ålkistan sprängdes 1863 och Brunnsvikens vattennivå drastiskt sänktes. Nu vill man återskapa den naturliga våtmarken och öka den biologiska mångfalden i området. Inplantering av växter skall påbörjas redan under hösten och många olika djurarter kommer förhoppningsvis självmant att söka sig hit.

Våtmarker har stor betydelse för vattnets kretslopp men kan även reducera översvämningar, fungera som reningsverk och minska övergödningen. Dessutom binder våtmarkernas vegetation och sediment tungmetaller, bekämpningsmedel och partiklar i stället för att de sprids vidare med vattnet. Många våtmarker har tyvärr dikats ut och torrlagts för att möjliggöra annan markanvändning.

Markarbetena för våtmarken startade i september och skall vara klara redan under oktober. En nybyggd dammvall utmed Gustafsborgsvägen skall se till att ytvatten från avrinningsområdet hålls kvar i området och bildar en våtmark med en tydlig vattenspegel. Svenska våtmarksfonden har bidragit med medel till projektet. Vill du veta mer läs i pressmeddelandet från Statens fastighetsverk. Besök bloggen i min studio.

När Roslagsbanans nya station Universitetet vid Frescati öppnas skall det även bli en ny promenadväg med parkbelysning därifrån ned genom våtmarken. Vägen beräknas vara klar i november.

Pedagogisk verksamhet

Vi på Naturens Hus och Vetenskapens Hus skall i samarbete med Albaeco ta fram olika pedagogiska aktiviteter som skall genomföras i våtmarksområdet, för att undervisa om växter, djur, ekosystemtjänster och vattnets kemi.

Just nu ser det inte så fint ut men det skall bli spännande att följa utvecklingen av det framväxande våtmarksområdet.

Ann

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: